Det eneste konstante er endring – Kommunikasjonsdagen 2016

Dette er mine egne notater fra foredragene på Kommunikasjonsdagen 2016. Noen av oppsummeringene vil være mer omfattende enn andre. Jeg skriver først og fremst, ikke for meg selv, men med utgangspunkt i meg selv.

Fortsett å lese «Det eneste konstante er endring – Kommunikasjonsdagen 2016»