Stjerneklar nattehimmel.

Noen tanker om kommunikasjon

Kommunikasjon kommer av det latinske ordet communicare, som betyr «å dele» eller «gjøre felles». Ifølge ordboka er kommunikasjon «forbindelse» og «overføring av informasjon». Kommunikasjon er altså å dele en eller annen form for informasjon på en eller annen måte. Grunnen til at dette er viktig er ikke bare for å gjøre hverandre forstått eller å markedsføre produktet sitt bedre, det er selve fundamentet for alt liv. Smak litt på den.

Liv kan defineres som en entitet hvis eksistens er betinget – det står overfor alternativet mellom å eksistere og ikke eksistere. Et liv er en prosess med selvdrevet og selvgenerert handling. Hver levende organisme må arbeide målrettet for å vedlikeholde sitt liv, for ellers vil det slutte å eksistere. Livløs materie, som steiner og vann, har ubetinget eksistens. Materien kan endre form, men kan ikke slutte å eksistere. Det samme gjelder ikke levende organismer. Hvis en organisme feiler, vil den dø. De kjemiske bestanddelene består, men livet har opphørt å eksistere.

For å overleve og leve må altså en organisme gjøre visse handlinger. Og verktøyet for å løse «livets utfordring» er kommunikasjon. De enkleste livsformene kommuniserer mellom seg selv og sine omgivelser ved hjelp av basale sanseinntrykk. Slik får det vite om det er næring eller ikke i umiddelbar nærhet. Et menneske består av mange millioner celler, som kommuniserer seg imellom og på et høyere nivå mellom omgivelsene – inkludert andre mennesker. Slik får vi vite om omgivelsene er for varme eller kalde, eller om en selger er pålitelig eller mistenkelig.

Kommunikasjon er selve verktøyet for å leve. Da er det ikke rart at det er spennende og givende å jobbe med det bevisst hver dag. Velkommen til en ny blogg om kommunikasjon og markedsføring!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *