Kommunikasjon kommer av det latinske ordet communicare, som betyr «å dele» eller «gjøre felles». Ifølge ordboka er kommunikasjon «forbindelse» og «overføring av informasjon». Kommunikasjon er altså å dele en eller annen form for informasjon på en eller annen måte. Grunnen til at dette er viktig er ikke bare for å gjøre hverandre forstått eller å markedsføre produktet sitt bedre, det er selve fundamentet for alt liv. Smak litt på den.

Liv kan defineres som en entitet hvis eksistens er betinget – det står overfor alternativet mellom å eksistere og ikke eksistere. Et liv er en prosess med selvdrevet og selvgenerert handling. Hver levende organisme må arbeide målrettet for å vedlikeholde sitt liv, for ellers vil det slutte å eksistere. Livløs materie, som steiner og vann, har ubetinget eksistens. Materien kan endre form, men kan ikke slutte å eksistere. Det samme gjelder ikke levende organismer. Hvis en organisme feiler, vil den dø. De kjemiske bestanddelene består, men livet har opphørt å eksistere.

For å overleve og leve må altså en organisme gjøre visse handlinger. Og verktøyet for å løse «livets utfordring» er kommunikasjon. De enkleste livsformene kommuniserer mellom seg selv og sine omgivelser ved hjelp av basale sanseinntrykk. Slik får det vite om det er næring eller ikke i umiddelbar nærhet. Et menneske består av mange millioner celler, som kommuniserer seg imellom og på et høyere nivå mellom omgivelsene – inkludert andre mennesker. Slik får vi vite om omgivelsene er for varme eller kalde, eller om en selger er pålitelig eller mistenkelig.

Kommunikasjon er selve verktøyet for å leve. Da er det ikke rart at det er spennende og givende å jobbe med det bevisst hver dag. Velkommen til en ny blogg om kommunikasjon og markedsføring!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *