Hvis du er usikker på hva, hvordan og hvorfor du bør måle, kan SMART-kriteriene være noe for deg.

Jobber du med markedsføring eller kommunikasjon, ønsker du antakelig å vite om markedsføringen eller kommunikasjonen din har hatt en effekt. Du sender ikke ut informasjon i et tomrom. Du gjør det ikke for moro skyld. Du gjør det av en grunn, gjerne for noen og for en bestemt effekt.

Selv om ikke alle strategier, kampanjer og tiltak kan måles direkte, har utbredelsen av digitale teknologier og medier gjort det både mulig og enklere å måle effekter: Fra grunnleggende mål som antall besøkende til mer avanserte mål som gjennomførte kjøp i et spesifikt segment.

Det er imidlertid lett å gå seg vill eller bli matt av alle valgmulighetene, trendene og buzz-ordene. Da kan det være en idé å zoome litt ut og få et overblikk over hvahvordan og hvorfor med SMART-mål.

Hva er SMART?

SMART er en forkortelse. Forklaringen lar seg best illustrere via en tabell:

S Specific
M Measurable
A Achievable
R Relevant
T Time-bound

Begrepet dukket opp første gang i 1981 i magasinet Management Review og hensikten er å gjøre det enklere å forstå hva målet er og når det er oppnådd. Hvordan arter det seg i praksis?

Specific (spesifikk)

Å gjøre et mål spesifikt betyr å flytte det ned fra en abstraksjon til så nærme konkret og perseptuell virkelighet som mulig. Målet med den bestemte oppgaven må være krystallklart og utvetydig; Fem konkrete leads fra den siste kampanjen er mer spesifikt enn «vi skal få nye kunder basert på markedsføringstiltakene våre».

 • Hva ønsker jeg å oppnå?
 • Hvorfor gjør jeg oppgaven? (Årsaker, fordeler)
 • Hvem er involvert?
 • Hvor skal oppgaven foregå?
 • Hvilke krav og begrensninger eksisterer?

Measurable (målbar)

I denne metoden bør et mål være målbart (kvantifiserbart), for ellers vet ikke du eller teamet ditt om dere gjør fremskritt mot det ønskede resultatet. Målet må ha konkrete kriterier som kan telles eller registreres slik at man kan vurdere fremgangen. En oppgave er målbar når du for eksempel teller antall åpninger av en e-post eller ønskede handlinger på en nettside. Floskler som «vi skal vokse mye!» er for upresist.

 • Hvor mye?
 • Hvor mange?
 • Hvordan vet jeg at målet er oppnådd?

Achievable (oppnåelig)

Et mål skal ikke bare være spesifikt og målbart – det må også være oppnåelig og realistisk. Målet kan være ambisiøst og oppmuntre deg til å virkelig strekke deg for å oppnå det, men det skal ikke være ren fantasi eller noe middelmådig. Et mål om å dominere søkeresultatene innen et gitt emne er realistisk – å dominere alle søkeresultater tilhører drømmeland.

 • Hvordan kan målet oppnås?
 • Hvor realistisk er målet med tanke på begrensninger?

Relevant

Målet må ha betydning for fremdriften til deg, teamet ditt eller virksomheten din. Det kan derfor ikke være hva som helst, som for eksempel å løpe opp og ned en trapp 50 ganger. Hva med et mål om en økning i antall blogginnlegg innen et emne som har ligget brakk den siste perioden i stedet?

 • Virker målet hensiktsmessig?
 • Er det riktig tidspunkt?
 • Går målet overens med andre tiltak og behov?
 • Er jeg riktig person?
 • Er målet gjennomførtbart i dagens sosiale og økonomiske situasjon?

Time-bound (tidsbundet)

Å ha et hårete og svevende mål uten en bestemt frist gjør at objektivet lett kan bli glemt eller nedprioritert. Det er derfor avgjørende å sette en deadline for oppgaven som skal utføres. På den måten føler man at oppgaven haster litt, og man vil dessuten ikke bli like lett distrahert av andre vanskeligheter underveis. Hvis du vet at du skal gjøre en oppgave med klare mål innen utgangen av måneden, kan du nedprioritere andre gjøremål. Hvis du får beskjed om å få noe gjort «innen rimelig tid», er dette mer diffust og reder grunnen for å velge mindre viktige oppgaver.

 • Når?
 • Hva kan jeg gjøre seks måneder fra nå?
 • Hva kan jeg gjøre seks uker fra nå?
 • Hva kan jeg gjøre i dag?

Når du starter å bruke disse kriteriene på oppgavene du utfører, vil du kanskje finne irrelevante oppgaver som kan avsluttes og gjøre arbeidshverdagen din mer effektiv enn tidligere.

Del gjerne flere tips i kommentarfeltet nedenfor!

Les mer om SMART Criteria på Wikipedia.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *