Markedsføring i sosiale medier er en kamp for oppmerksomheten. Slik lager du en solid strategi for innhold.

På sosiale medier er det fort gjort å miste oversikten. Hvis du og din virksomhet planlegger å kjøre kampanjer i tråd med strategien, er det greit å skaffe seg et overblikk og organisere for optimalt resultat.

Kanaler på sosiale medier

Sosiale medier er en kanal i seg selv, men blant «underkanalene» finner vi følgende tre som du må være oppmerksom på i et bedriftsøyemed:

 • Merkevarekanaler: Formidler meldinger i den offisielle stemmen til din virksomhet
 • Ansattkanaler: Formidler meldinger gjennom stemmene til dine ansatte
 • Innflytelsesrike kanaler: Formidler meldinger via stemmen til eksterne innflytelsesrike grupper, organisasjoner eller individer

Å veksle mellom disse tre kanalene med ulikt eierskap kommer an på hva du ønsker å oppnå. For full kontroll, men mindre troverdighet, er eide merkevarekanaler riktig.

Vil du imidlertid nå ut med budskapet ditt til flere kan et samarbeid med innflytelsesrike kanaler være veien å gå, men da mister du imidlertid kontrollen du har med egne kanaler. Dette er en vurdering du må foreta opp mot hensikten og strategien til din virksomhet.

Fem typer markedsføringsstrategier

Før vi går videre til å skape en kampanje, må vi vite litt mer om hvilke markedsføringsstrategier som finnes:

 • Annonsering: Introduserer publikum til et budskap
 • Publisitet: Indirekte oppmerksomhet til budskapet
 • Direktemarkedsføring: Målrettet formidling direkte til kunder
 • Salgspromo: Gir kunden budskap via promoer eller tester
 • Personlig salg: Lar ansatte formidle budskap direkte til kunder

Fem typer markedsføringsstrategier

Lag en kampanje i sosial medier

din strategi har du angitt mål, publikum og ønsket handling for å finne ut hva du bør gjøre på sosiale medier. Deretter kan du tenke budskap, innhold og kanal.

Budskap + innhold + kanal = markedsføringsstrategi.

 • Bruk definerte publikumshandlinger til å avgjøre hvilken kanal som passer til budskapet (målet)
 • Tenk på egenskapene til de ulike sosiale mediene og behovene til publikum når du bestemmer innhold som passer til kanalene.

Lag en kampanje i sosial medier

Velg riktig merkevarekanal

En merkevarekanal er en kanal som du eier og som taler med virksomhetens offisielle stemme utad. Her finnes det tre underkategorier:

 • Kanaler for å engasjere publikum
  Facebook, Twitter og LinkedIn
 • Kanaler for å dele media
  YouTube og Instagram
 • Kanaler for meldinger
  Snapchat

Førstnevnte kategori egner seg best for toveiskommunikasjon, mens andre kategori fungerer best til å lagre og vise multimedia som bilder og videoer. Sistnevnte kategori passer best til å dele innhold organisert rundt et tema.

Husk å vurdere de ulike kanalenes publikum, styrker og begrensninger. Publiser til kanalpublikummet som er mest relevant for budskapet og innholdsformatet. Del i relaterte kanaler for å styrke effekten.

Velg riktig ansattkanal

En virksomhets egne ansatte er en ofte undervurdert ressurs i sosiale medier. Å få de ansatte til å promotere selskapet øker engasjementet og skaper bevissthet om merkevaren i sosiale medier. Litt statistikk (fra Deloitte):

 • 84 prosent stoler på anbefalinger fra venner og familie fremfor andre former for markedsføring
 • Å dele innhold ofte på LinkedIn kan øke profilvisningen med seks ganger
 • En person har tre ganger større sannsynlighet for å stole på et innlegg fra en ansatt enn fra selve virksomheten

Du og din virksomhet drar mest nytte av ansattengasjement ved å systematisere tiltakene på sosiale medier. Et såkalt «formidlings-/ambassadørprogram» inneholder tre elementer:

 • Plattform
  Det finnes flere plattformer/programmer som gjør det enkelt å dele relevant innhold som de ansatte kan dele videre.
 • Mennesker
  Å benytte egne ansatte gir virksomheten tilgang til nye, ofte mer relevante grupper med publikummere
 • Innhold
  Egne ansatte kan bidra med unike perspektiver om innhold som beriker det opprinnelige budskapet

Her er syv steg for å starte et program for å øke engasjementet blant egne ansatte på sosiale medier:

 1. Planlegging og målsetting
 2. Finn talspersoner
 3. Lær opp talspersonene
 4. Finn og skap innhold
 5. Rekrutter innholdskuratorer
 6. Overvåk programmet
 7. Analyse og kontinuerlig forbedring

Velg riktig innflytelseskanal

Markedsføring via innflytelsesrike personer eller organisasjoner («influencer marketing») er en tilnærming på sosiale medier som fokuserer på eksterne nøkkelpersoner innen en bransje eller et tema som kan distribuere budskapet ditt til en større og ofte mer spesifikk målgruppe.

Innflytelsesrike tredjeparter skaper tillit til ditt budskap. De øker rekkevidden, gir tilgang til en svært aktivt fellesskap og baner vei til mer relevante grupper. Innflytelsesrike på sosiale medier kan deles inn i tre kategorier:

 • Journalisten
  Tips: Gi dem eksklusiv tilgang for å hjelpe dem med å øke leserskaren
 • Autoriteten
  Tips: Spør dem for deres profesjonelle mening eller inviter til å skape noe sammen
 • Insideren
  Tips: De har en agenda – gi dem verdi og innsikt for å støtte sin posisjon

Det er ikke enkelt å nå ut til innflytelsesrike personer og grupper uten videre. Oppskriften nedenfor kan derfor være et godt utgangspunkt for å starte din tilnærming:

 1. Definer
  Forstå hva som motiverer din målgruppe og hvem de stoler på
 2. Oppdag
  Finn personer som produserer eller deler innhold som kan påvirke avgjørelser.
 3. Overvåk
  Lytt i sosiale medier for å skaffe deg en bedre forståelse av de utvalgte individene. Forstå hva de skriver om og deler.
 4. Foreta handling
  Opprett et forhold via enkle handlinger for å bygge tillit. Identifiser initiativer som kan starte et samarbeid.
 5. Mål effekt
  Hold rede på forholdene og hvordan de fører til faktiske hendelser. Ta lærdom, gjennomfør nødvendige grep og let videre (gå tilbake til punkt 1).

Tips til slutt

Det er mye å holde styr på når du skal lage kampanjer i sosiale medier. For å holde mengden med kanaler nede, og dermed å gjøre jobben din mer overkommelig, er det verdt å stille spørsmål om kanalen er overflødig, relevant og om den har god nok bemanning og ressurser.

Videre bør du definere klare roller til de ulike kanalene du velger å gå for samt ha en innholdsstrategi som støtter tilstedeværelsen. Innta virksomhetens profesjonelle «personlighet» på sosiale medier, men varier gjerne tonen i ulike kanaler. Hold innholdet konsekvent og ha en redaksjonsstrategi, og bruk for all del bilder og video!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *